ניטור רשת, שרתים ושירותים מרכזיים

מערכת SOLARWINDS, הינה מערכת מרכזית לניטור תשתית תקשורת, שרתים ושירותים המותקנים ברשת הטכניון.

מערכת ניטור זו מפיקה התראות לאירועים אותם היא דוגמת, לפי התניות שונות המוגדרות בידי מנהלי המערכות.

המערכת מיועדת, לפי נתוני היצרן, לנטר עשרות אלפי שרתים המבוססים מערכות הפעלה שונות.

שרתים ושירותים נדגמים על ידה במגוון פרוטוקולים כגון:
.WMI, SNMP, CIM, JMX & VMware API

התראות, שהוגדרו על ידי מנהלי השרתים, נשלחות כהודעת דוא"ל וניתנות גם לצפייה במצג "לוח מחוונים" (DASHBOARD).

במקרים רבים, התראות מוקדמות הן שהביאו לחשיפת בעיית תקשורת, חומרה או יישום, בטרם נגרמה הפרעה ממשית לעבודה.

לאחר מספר חודשים, בהם יושמה בהדרגה, משמשת המערכת ככלי ניהול ובקרה יומיומי בידי אנשי רשת התקשורת ומסייעת בבקרת פעולתן של מערכות השרתים המרכזיות שבאתרי
ה-DATA CENTER וה-DR שבאגף מיחשוב ומערכות מידע.

מידע זה מאתר הטכניון לפרטים נוספים בעברית הקלק כאן

לפרטים נוספים באנגלית הקלק כאן