קחו את רמת האבטחה של ציודי הקצה בארגון לשלב הבא

ניהול אבטחת נקודות קצה רב עוצמה- הגנה על מדיה, שליטה מרחוק על מכשירים מבודדים, אבחון רמת האבטחה, תצוגות מפורטות, הקשחת ציודי קצה, דוחות גמישים ועוד. המותר מאפשר  שליטה באפליקציות וניהול תיקונים אוטומטי. זיהוי ומניעת איומים לפני שהם משפיעים על הארגון, ולהגיב במהירות לפגיעות. המוצר מספק לצוותים הרלוונטיים את הכלים הדרושים להם כדי להיות יעילים באופן מיידי לשמירת הנתונים והמוניטין של הארגון.