הגן על מערכות הלקוחות שלך ובכך הורד את העומס על מחלקות ה- IT

המוצר יכול לזהות במהירות נקודות תורפה ב- Windows, Mac OS, Linux ומאות אפליקציות צד שלישי              (Acrobat Flash/Reader, Java, דפדפני אינטרנט ועוד) ולבצע עדכוני אבטחה (Patches) שנבדקו מראש במומחיות בכל מקום בו הם נדרשים.